Kwartalny | 9/2020

Raport za I kwartał 2020 roku. Aton-HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLATNHT00014)

15-05-2020 12:29:08

Zarząd ATON-HT S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2020 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1. pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Ewa Błażejowska – Wiceprezes Zarządu
  • Zbigniew Klóska – Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

ATON_Raport IQ 2020.pdf