Pozostałe ważne informacje:

Kalendarz inwestora:

Termin przekazywania raportów
1. Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku – 14.02.2020 r.
2. Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 15.05.2020 r.
3. Raport roczny za 2019 rok – 01.07.2020 r.
4. Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku – 14.08.2020 r.
5. Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 16.11.2020 r.

Autoryzowany doradca:

Best Capital sp. z o. o.

Al. gen. J. Hallera 180/18
53-203 Wrocław
tel. +48 71 723 00 39
fax +48 71 723 07 10

Animator rynku:

DOM MAKLERSKI BDM S.A.

Opis rynku:

Możesz pobrać tutaj >>    OPIS RYNKU.PDF