Dla inwestora

Bieżący | 11/2020

Raport miesięczny Spółki ATON-HT za maj 2020r. Aton-HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLATNHT00014) 15-06-2020 16:03:36 | Bieżący | EBI | 11/2020 Zarząd ATON-HT S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport miesięczny za maj 2020 roku. Podstawa

Czytaj więcej »

Bieżący | 10/2020

Korekta raportu nr 2/2020 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r. Aton-HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLATNHT00014) 26-05-2020 10:28:12 | Bieżący | EBI | 10/2020 Zarząd ATON-HT S.A. w restrukturyzacji (dalej: “Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę

Czytaj więcej »

Bieżący | 7/2020

Raporty Spółek ESPI/EBI Raport miesięczny Spółki ATON-HT za kwiecień 2020r. Aton-HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLATNHT00014) 14-05-2020 11:54:15 Zarząd ATON-HT S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport miesięczny za kwiecień 2020 roku. Podstawa Prawna: Załącznik do

Czytaj więcej »

Kwartalny | 9/2020

Raport za I kwartał 2020 roku. Aton-HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLATNHT00014) 15-05-2020 12:29:08 Zarząd ATON-HT S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2020 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1. pkt 1)

Czytaj więcej »

Kwartalny | 8/2020

Korekta raportu okresowego 8/2019 – Raport za I kwartał 2019 roku. Aton-HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLATNHT00014) 15-05-2020 11:33:23 Zarząd ATON-HT S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w nawiązaniu do przekazanego w dniu 15.05.2019 r. raportu okresowego nr 8/2019,

Czytaj więcej »
Walne zgromadzenie:

Zarząd ATON-HT SA z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Na Grobli nr 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000240980, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 15 lipca 2019 roku. Na godzinę 10:30 

Zgromadzenie odbyło się we Wrocławiu, ul. Aleja Śląska 1 (Stadion Wrocław – Brama A)