Kontakt

Biura Zarządu:

ul. Na Grobli 6
50-421 Wrocław
Numer telefoniczny: (+48) 71 70 711 82
e-mail: biuro@aton.com.pl

Dyrektor ds. Globalnego Rozwoju:

Piotr Gajek
+48 600 016 022
pgajek@aton.com.pl

Szczegółowe informacje:

NIP: 8992546366
REGON: 020125878

Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000240980

Kapitał zakładowy wpłacony wynosi:  19 702 056 zł

Statut Spółki – format PDF