Akcjonariat

Akcjonariusz Akcje zwykłe Akcje uprzywilejowane Całkowita ilość akcji Liczba głosów na WZ Udział w całkowitej liczbie głosów
Robert Barczyk
2 396 841
300 000
2 696 841
2 996 841
14,83%
Maciej Kowalski
3 100 000
0
3 100 000
3 100 000
15,34%
Adam Szuba
1 055 213
0
1 055 213
1 055 213
5,22%
Wieńczysław Słapa
1 003 449
0
1 003 449
1 003 449
4,97%
Pozostali Akcjonariusze
11 646 553
200 000
11 846 553
12 046 553
59,63%
Łącznie
19 202 056
500 000
19 702 056
20 202 056
100%