Obszar działalności

Spółka ATON HT S.A. funkcjonuje w obszarze bezodpadowych innowacyjnych technologii termicznej obróbki odpadów w tym odpadów niebezpiecznych i odzysku cennych materiałów. W minionych okresach Spółka opracowała (oraz opatentowała) szereg rozwiązań technologicznych związanych z procesem utylizacji odpadów, a następnie sukcesywnie wdrażała nowe rozwiązania do produkowanych przez siebie urządzeń.

Stosowane technologie

  • MTT (Microwave Thermal Treatment)

MTT to nowatorskie rozwiązanie Spółki, które umożliwia budowę reaktorów, w których unieszkodliwiać można w bardzo wysokich temperaturach szeroką gamę niebezpiecznych odpadów. Istotą działania MTT jest bezkontaktowe nagrzewanie odpadów mikrofalami do uzyskania temperatur rozkładu. Odpady nagrzewane są w całej objętości, przy niewielkim nakładzie energetycznym. Proces nie powoduje emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Technologia umożliwia znaczne obniżeni kosztów utylizacji odpadów metoda termiczną. Dzięki elastycznej konstrukcji aparatury oraz nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, urządzenia mogą być wykorzystywane w wielu różnorodnych obszarach działalności.

  • MOS (Microwave Oxidation System)

Technologia dopalania zanieczyszczeń w gazach wylotowych. Urządzenia również stosowane są do dopalania spalin gazowych z pieców, spalarni, lakierniach.

Zastosowanie technologii

Istotną zaletą technologii Spółki jest możliwość unieszkodliwiania odpadów w miejscu ich występowania (technologia przewoźna) oraz zanieczyszczonych substancjami toksycznymi (zużyte oleje transformatorowe zawierające PCB, farby, lakiery, niektóre substancje uszczelniające itp.), których składowanie dopuszczalne dla typowych odpadów nie jest dozwolone.

Technologia MTT znajduje zastosowania przy unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych.

Odzysk Energii

Dzięki zastosowaniu technologii Spółki możliwy jest także proces odzysku energii (cieplnej i elektrycznej) powstałej przy utylizacji czy też przerobie odpadów o dużej kaloryczności tak jak np. odpady samochodowe (ASR) czy też zużyte opony czy odpady z tworzyw sztucznych. Zakres zastosowań technologii Spółki podzielić można na następujące grupy:
  • Utylizacja:
Odpadów zawierających azbest ; Odpadów medycznych; Odpadów laboratoryjnych (próbki krwi, odpady dentystyczne, etc.); Odpadów biologicznych; Odpadów komunalnych; Osadów ściekowych, etc..
  • Oczyszczanie:
Ziemii i piasku z zanieczyszczeń organicznych; Gazów i odorów poprzez ich spalanie.
  • Recykling:
Cennych komponentów przemysłowych( Zn, Al2O3); Odpadów telekomunikacyjnych i elektrycznych (kable zasilające)
Odtwórz wideo