Zarząd

Zbigniew Klóska - Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Klóska, lat 57, wykształcenie w kierunkach technicznych i ekonomicznych, ukończone liczne kursy.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • od 1984 do 1989 – pracował w przemyśle – budowa i serwis urządzeń elektronicznych do  kontroli procesów przemysłowych
 • od  1990 prowadził działalność gospodarczą
 • od 1991 do 2000 – był współwłaścicielem PpiBST Vegas S.C. – budowa instalacji technicznych
 • od  1991 do 1996 – Telewizja Kablowa Vega Sp. z o. o. Zatrudniony  jako Wice Prezes Zarządu – Dyrektor ds. inwestycji , gdzie zajmował się budową i eksploatacją sieci telewizji kablowej, był współwłaścicielem
 • od 1997 do 1999 – jako współwłaściciel zajmował się budową sieci komputerowych w Komnet Systemy Komputerowe S. C. ;
 • od  1999 do 2006 jako Wice Prezes Zarządu – Dyrektor inwestycji
 • od 2007 zatrudniony jako Koordynator Projektu – Kierownik Zakładu w ATON – HT S.A.
 • od czerwca 2009 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ATON – HT S.A.

 

Działalność wymieniona nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności planowanej do wykonywania w przedsiębiorstwie ATON – HT SA; Zbigniew Klóska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

Ewa Błażejowska - Wiceprezes Zarządu

Ewa Błażejowska, lat 36, wyksztalcenie wyższe, absolwentka:
 
 • Politechniki Wrocławskiej, specjalizacja:  zarządzanie marketingowe ( 2007)
 • Międzynarodowej  Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, specjalizacja: logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw (2007);
 • Mälardalen Högskola w Västerås w Szwecji (2007)
 • Politechniki Wrocławskiej, specjalizacja: zarządzanie projektami Unii Europejskiej (2011)
 • Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalizacja: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro
  W październiku 2009 r zdobyła pierwsze miejsce w prestiżowym konkursie Idol Innowacji w pierwszej polskiej edycji Globe Forum w Gdańsku.   Od początku kariery zawodowej związana z ATON-HT S.A. Od 2007 do marca 2009 pełniąc funkcję specjalisty ds. marketingu  a od kwietnia 2009 funkcję Sales and Marketing Manager. W dniu 14 października 2010 została powołana na funkcję Członka Zarządu a od grudnia 2010 na stanowisko Wiceprezesa  Zarządu. Działalność wymieniona nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności planowanej do wykonywania w przedsiębiorstwie ATON – HT SA; Ewa Błażejowska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

RADA NADZORCZA

 • Robert Barczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Paweł Bielec – Członek Rady Nadzorczej
 • Jan Macherzyński – Członek Rady Nadzorczej
 • Krzysztof Gąsiorek – Członek Rady Nadzorczej
 • Krzysztof Korycki – Członek Rady Nadzorczej
 • Zbigniew Niesmaczny – Członek Rady Nadzorczej
 • Sławomir Świda – Członek Rady Nadzorczej