Bieżący | 11/2020

Raport miesięczny Spółki ATON-HT za maj 2020r. Aton-HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLATNHT00014)

15-06-2020 16:03:36 | Bieżący | EBI | 11/2020

Zarząd ATON-HT S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport miesięczny za maj 2020 roku.

Podstawa Prawna: Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

  • Ewa Błażejowska – Wiceprezes Zarządu
  • Zbigniew Klóska – Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

2020-05_Raport_miesieczny_maj_2020.pdf