Bieżący | 7/2020

Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport miesięczny Spółki ATON-HT za kwiecień 2020r. Aton-HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLATNHT00014)

14-05-2020 11:54:15

Zarząd ATON-HT S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport miesięczny za kwiecień 2020 roku.

Podstawa Prawna: Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

  • Ewa Błażejowska – Wiceprezes Zarządu
  • Zbigniew Klóska – Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport miesięczny_ATON-HT_ Kwiecień 2020.pdf