Bieżący | 10/2020

Korekta raportu nr 2/2020 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r. Aton-HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLATNHT00014)

26-05-2020 10:28:12 | Bieżący | EBI | 10/2020

Zarząd ATON-HT S.A. w restrukturyzacji (dalej: “Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu EBI nr 2/2020 i informuje o zmianie terminu przekazania raportu rocznego za 2019 rok, który zostanie opublikowany 1 lipca 2020 r. Ograniczenia związane z wirusem COVID-19 wydłużyły proces przygotowania i badania sprawozdania rocznego Spółki, w związku z czym Emitent wyznaczył nowy termin przekazania raportu.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2020 roku przekazane raportem EBI nr 2/2020 z dnia 27.01.2020 r. nie uległy zmianie, a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.
Emitent przedstawia skorygowany harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.:
1. Raport roczny za 2019 rok – 01.07.2020 r.
2. Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku – 14.08.2020 r.
3. Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 16.11.2020 r.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Ewa Błażejowska – Wiceprezes Zarządu
  • Zbigniew Klóska – Wiceprezes Zarządu