Biura Zarządu:              

                                                               

Centrum Badawczo Rozwojowe:

ul. Na Grobli 6
50-421 Wrocław

Stradomia Wierzchnia 65a
56-500 Syców
tel. 71 70 711 82
 
 

 

 

e-mail: biuro@aton.com.pl

www.aton.com.pl

 

NIP 8992546366

REGON 020125878

 

Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy

KRS 0000240980

 

Kapitał zakładowy wpłacony wynosi:  19 702 056 zł

 

23-02-2019, http://aton.com.pl/print/kontakt