topmenu topmenu topmenu topmenu
FAQ


 
Newsletter
DODAJ
 
 

 
Szybki kontakt
WYŚLIJ
 
NASZ ADRES:
ATON-HT S.A.
ul. Na Grobli 6
50-421 Wrocław
tel. + 48 71 70 711 82
 
 
ATONIT
A. A. A.

ATONIT, produkt powstający w wyniku unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w reaktorze mikrofalowym ATON 200, zostanie zbadany pod kątem jego wykorzystania w oczyszczalniach ścieków. Podlaska Stacja Przyrodnicza NAREW „Centrum Zielonych Technologii” wbuduje ATONIT w dwóch nowo powstających oczyszczalniach ścieków i przeprowadzi badania porównawcze moŜliwości zastosowania tego materiału w gruntowo – roślinnych oczyszczalniach ścieków na terenach cennych przyrodniczo.


Badanie nad wykorzystaniem ATONITU jest częścią projektu realizowanego w ramach konsorcjum w skład, którego obok PSP Narew wchodzą Politechnika Białostocka, EKOPROM P.H.U., Polskie Zrzeszenie InŜynierów i Techników Sanitarnych, oraz niemiecka Stiftung Arbeit und Umwelt der IG Bergbau,Chemie, Energie Abwassrfachabteilung z siedzibą w Hanowerze. Konsorcjum to zostało powołane w celu przeprowadzenia badań porównujących rozwiązania techniczne wykorzystujące nowe materiały do budowy i eksploatacji gruntowo – roślinnych oczyszczalni ścieków na terenach cennych przyrodniczo.

ATONIT jest materiałem o strukturze podobnej do pumeksu, porowaty o duŜej powierzchni cząstek i łatwy do kruszenia. Jest to produkt uboczny procesu unieszkodliwiania odpadów azbestowych technologią MTT.

Do tej pory potwierdzona została możliwość zastosowania ATONIT-u w budownictwie, m.in. jako dodatku do betonów, w produkcji kostek betonowych, oraz w technologiach budowy dróg. ATONIT jest dopuszczony do obrotu handlowego i posiada wymagane aprobaty Instytutu Techniki Budowlanej, Instytutu Higieny Pracy oraz Państwowego Zakładu Higieny.

WSTECZ DO GÓRY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ATON-HT S.A. | Sitemap | TAGI: